Generalforsamling 2016

Indkaldelser og dagsordener

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Postens Skytteforening

Torsdag den 28. januar 2016 kl. 19.30 i skydebanens opholdslokaleDagsorden:


NB. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
NB. NB. Al skydeaktivitet på banerne er suspenderet under generalforsamlingen.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Støtteforeningen Postens Skytteforenings venner

Torsdag den 28. januar 2016 umiddelbart efter Postens Skytteforenings
generalforsamling i skydebanens opholdslokaleDagsorden:


NB. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
NB. NB. Al skydeaktivitet på banerne er suspenderet under generalforsamlingen.